Biznesmen na tle nowocesnej architektury we Wrocławiu - przykład fotografii biznesowej